ГОЛОВНА ПРО КОМПАНІЮ ПОСЛУГИ ПРОЕКТИ НОВИНИ КОНТАКТИ
UKR ENG
(057) 750-96-15 (057) 719-00-78 (057) 719-00-87 21_a@ukr.net

Послуги

Технічне обстеження будівель і споруд

На всіх етапах життєвого циклу існуючого будівельного об'єкта мають бути дотримані його надійність і безпека. Обстеження технічного стану будівельних об'єктів, а також моніторинг їх технічного стану є елементами нагляду за ними, які визначають поточний рівень їх відповідності умовам нормальної та безпечної експлуатації.

Обстеження технічного стану будівель і споруд – це процес отримання якісних та кількісних показників експлуатаційної придатності конструктивної системи споруди, її частин та конструктивних компонентів шляхом візуального огляду, інструментальних вимірів у натурі, лабораторних досліджень та розрахунків з визначенням категорії технічного стану. На основі результатів (фактичних значень контрольованих параметрів) технічного обстеження будівлі або іншої споруди можна оцінити придатність об'єкта для подальшої експлуатації, реконструкції або визначити необхідність у відновленні, посиленні, ремонті будівельних конструкцій.

Технічне обстеження будівел також включає в себе обстеження будівельних конструкцій для визначення змін їх властивостей, деформаційних ушкоджень, недоліків і фактичної несучої здатності будівельних конструкцій будівлі.

Причинами для проведення технічного обстеження будівель слугують: закінчення встановленого терміну експлуатації будівлі (споруди), виявлення різного роду дефектів і пошкоджень в ході технічного обслуговування, результати стихійних лих, аварій і пожеж, відсутність проектно-технічної документації та ін.

Ми використовуємо найсучасніше обладнання для проведення технічного обстеження будівель і споруд, що дозволяє нам отримати і надати замовнику найбільш точну оцінку технічного стану будівельних конструкцій, виявити недоліки і дати рекомендації для подальшої безпечної експлуатації.

 Обов'язковими етапами є підготовка до проведення обстеження та основне (детальне) обстеження, інші етапи виконуються за виявленої потреби у їх проведенні.

Детальне обстеження будівель (споруд), в свою чергу, включає: аналіз проектної та виконавчої документації, обстеження основ, фундаментів, несучих та огороджувальних конструкцій, проведення інструментальних досліджень обстежуваних конструкцій будівлі (споруди), визначення розмірів деформацій, ширини розкриття та глибини тріщин, товщини захисного шару бетону та інші випробування і способи обстеження будівель (споруди), необхідні для складання звіту за результатами обстеження будівлі.

Звіт про технічний стан будівлі (споруди) за підсумками обстеження будівлі або споруди включає в себе:

  • оцінку технічного стану будівельних конструкцій (категорію технічного стану);
  • результати обстеження будівлі (споруди), що обґрунтовують прийняту категорію технічного стану будівельних конструкцій, об'єкта в цілому;
  • обґрунтування найбільш вірогідних причин появи дефектів і пошкоджень в конструкціях, виявлених в ході обстеження будівлі (споруди);
  • оцінку фізичного зносу будівельних конструкцій та інженерних систем будівлі відповідно до нормативних вимог;
  • рекомендації з проведення ремонтно-відновлювальних робіт з усунення виявлених у ході обстеження дефектів і пошкоджень конструкцій. При необхідності, розробка варіантів підсилення конструкцій або вузлів будівлі в цілому;
  • схеми і відомості дефектів і пошкоджень з фіксацією їх місць і характеру, а також посиланням на фотоматеріали, в тому числі схеми місць виробок, розтинів, зондування конструкцій;
  • фотоматеріали об'єкта з описом виявлених в ході обстеження будівлі (споруди) дефектів і пошкоджень;
  • результати визначення міцності властивостей матеріалів застосованих в конструкціях будівлі шляхом проведення інструментальних випробувань неруйнівними методами контролю, а також лабораторні випробування (при необхідності).

ТОВ «Антипюр 2007» якісно виконує роботи з технічного обстеження будівель (споруд) в максимально стислі терміни на всій території України.